Now showing items 1-20 of 27

  • Aktuátor s PVC gelem 

   Author: Šídlo Dominik; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Gel z měkčeného polyvinylchloridu (PVC) se díky své deformaci v elektrostatickém poli stal nadějným materiálem pro výrobu aktuátorů. Z vlastností takovýchto aktuátorů lze třeba jmenovat velkou deformaci, nízkou spotřebu ...
  • Analýza vlastností kaskády Peltierových článků 

   Author: Hendrych Marek; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   V předložené práci je popsán princip a návrh chlazení termoelektrickými články na základě Peltierova jevu, včetně teoretických podkladů, výpočtů i reálně naměřených hodnot. Důraz byl kladen na dosažení co nejnižších teplot ...
  • Analýza vlastností soustavy Peltierových článků 

   Author: Bednář Zdeněk; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V předložené práci jsou popsány základní principy termoelektrických jevů a jejich využití. Dále je popsána funkce termoelektrických chladících článku na principu Peltierova jevu a jejich využití jako chladičů určených pro ...
  • Bezdrátový systém pro přenos senzorových dat 

   Author: Puci Florian; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Domácí pasterizační jednotka 

   Author: Kubín Stanislav; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Jednoduchý variometr pro paragliding 

   Author: Gečnuk Josef; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Model piezoelektrického generátoru 

   Author: Lánský Michal; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá získáváním elektrické energie pomocí piezomateriálů. V první částí je popsána teorie piezoelektrického jevu a současný stav tohoto odvětví. Druhá část řeší praktický návrh piezo-generátoru z dostupných ...
  • Model řízení přenosu energie ze solárního panelu do soustavy spotřebičů solárního letadla 

   Author: Čurda Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cíl práce je navrhnout funkční přípravek, zařizující přenos energie z předložených solárních panelů, s hledáním bodu maximálního výkonu, realizovaný pomocí měniče typu SEPIC. Funkce měniče má být řízena z mikrokontroléru, ...
  • Modifikace 3D tiskárny RepRap 

   Author: Průša Michal; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   Obsah této bakalářské práce je důkladný rozbor jednoho z odvětví modifikací opensource 3D tiskáren RepRap, konkrétně přestavby tiskárny Prusa i2 na optický řezací stroj pro členění různých materiálů a usnadnění domácí ...
  • Modul čištění domácí pasterizační jednotky 

   Author: Urban Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cíl bakalářské práce je na základě zkušeností a závěrů uvedených v práci "Domácí pasterizační jednotka NG"[2] vybrat vhodný způsob pro čištění celého zařízení, udělat teoretický návrh mechanické, elektronické i programové ...
  • Monitorování pohybu akcelerometrem 

   Author: Richter Jakub; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Náklonoměr s kapacitním akcelerometrem 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh převodníku pro sondu snímače kvality vody 

   Author: Mistr Lukáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh systému pro řízení tepelné pohody v inteligentní budově 

   Author: Koš Martin; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Oscilátor se stabilní amplitudou 

   Author: Zemánek Petr; Supervisor: Foit Julius; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ověřování elektrických vlastností elektrolytické lázně 

   Author: Finsterle Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Piezoelektrický mikroaktuátor 

   Author: Mitev Dimitar; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přenosná teplotní komora pro automobil 

   Author: Morcinek Tomáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací teplotní komory. Chlazení je řešeno pomocí dvojíce Peltierových článků. Pro zobrazení teploty je komora o velikosti cca 2 dm3 doplněna teploměrem. Systém lze napájet z ...
  • Příprava organických a tištěných elektronických součástek 

   Author: Povolný Vojtěch; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii využít, dále pak je ...
  • Řídicí jednotka modelu solárního letadla 

   Author: Půta Adam; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stabilizace dálkově ovládaného modelu solárního letounu a příčinami vzniku nestability během řízení. Dále má za úkol navrhnout vhodný komunikační subsystém pro příjem ...