Now showing items 1-2 of 2

  • Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla 

   Author: Sixta Tomáš; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Koucký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   V této práci řešíme problém správné registrace mraků bodů z LIDARu do společné reprezentace scény, což je důležité pro navigaci autonomních vozidel. Přicházíme s novou reprezentací 3D scény vhodnou pro agregování dat z ...
  • Rozpoznávání přírodnin z obrazu a videa 

   Author: Sixta Tomáš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)