Now showing items 1-1 of 1

  • Pravděpodobnostní model pro rozpoznání druhu využití krajiny v časových sekvencích satelitních snímků 

   Author: Martin Španěl; Supervisor: Flach Boris; Opponent: Brodský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Vyvinuli jsme metodu na rozpoznávání změn povrchu krajiny v posloupnostech satelitních snímků s vysokým časovým rozlišením. Představujeme dva postupy strojového učení: Jeden založený na skry-tých Markovových modelech, druhý ...