Now showing items 1-3 of 3

  • Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu 

   Author: Náhlík Michal; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-21)
   Cílem této práce je vyhodnotit existující algoritmy používané k detekci spánku a bdění v dlouhodobých aktigrafických záznamech a prozkoumat možnosti identifikace jednotlivých spánkových stádií které se vyskytují v průběhu ...
  • Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS 

   Author: Housková Alisa; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem práce je prozkoumat dostupná data z programu ITAREPS, který pomáhá přecházet hospitalizaci schizofrenních pacientů. Pacienti i jejich rodinní příslušníci během programu ITAREPS zasílají SMS zprávy s odpověďmi na 10 ...
  • Predikce epileptických záchvatů z nitrolebečního EEG 

   Author: Zoulová Lenka; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Epilepsie je onemocnění mozku vyznačující se opakovanými záchvaty. Tyto záchvaty ztěžují pacientům život a v některých situacích mohou mít fatální následky. Stále neexistuje spolehlivá metoda, která by epilepsii vyléčila ...