Now showing items 1-3 of 3

  • Estimace stavů lodi z bezpilotní helikoptéry 

   Author: Filip Novák; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Kozák Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a ověřením systému pro estimaci stavů lodi z bezpilotní helikoptéry. Představen je lineární a nelineární matematický model lodi, který je rozšířen o dynamiku vln. Představené ...
  • Vývoj hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky 

   Author: Riss Štěpán; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vývojem vestavěného systému, který slouží k řízení hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky. Tento vestavěný systém je kompatibilní se systémem, které používá firma Flydeo ve svých bezpilotních ...
  • Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 

   Author: Jílek Martin; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Granja Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Kosmické prostředí staví vesmírnou techniku i biologické materiály před řadu překážek. Jednou z nich je ionizující záření, které způsobuje poruchy elektronických systémů, degradaci materiálů i radiační poškození živých ...