Now showing items 1-6 of 6

  • Attention mechanizmus ve zpracování přirozeného jazyka 

   Author: Anton Kretov; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Strnad Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Technologie pro zpracování přirozeného jazyka (anglicky Natural Language Processing - NLP) se již delší dobu aktivně vyvijí pro nejrozšířenější světové jazyky, např. angličtinu a němčinu. Nicméně, existuje málo prací a ...
  • Automatická detekce metastáz v histologických obrázcích lymfatických uzlin pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Author: Pavlína Koutecká; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Šochman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Digitalizace procesu detekce rakoviny v histopatologických snímcích je předmětem výzkumu posledních let a automatizovaná počítačová analýza založená na hlubokých neuronových sítích ukázala potenciální výhody jako diagnostická ...
  • Automatické vyhodnocování matematických slovních úloh 

   Author: Jan Kadlec; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Genyk-Berezovskyj Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tento dokument shrnuje práci na téma automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh. Jedná se o problém, jenž spadá do kategorie počítačového zpracování přirozeného jazyka, které je stále aktuálním tématem. Ve své ...
  • Odhadování parametrů prediktivních modelů přítomnosti lidí na struktuře prostředí 

   Author: Jan Blaha; Supervisor: Broughton George; Opponent: Coppola Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem této práce je prezentovat projekt FreMEn contra COVID, jeho technickou stránku, a experimentálně ohodnotit jeho přínos. Aby bylo možné systém nasadit v nových oblastech i přes malé množství dat, možnost přenosu ...
  • Predikce rychlostí úseků cyklistických tras pomocí strojového učení 

   Author: Alexandr Zemek; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Cílem této práce je vytvořit model strojového učení, který bude schopen predikovat rychlosti segmentů cyklistických tras v Praze a okolí. Model je trénován na datovém souboru složeném z GPS záznamů cyklistických tras a ...
  • Transfer learning pro klasifikaci textu 

   Author: Pavel Janata; Supervisor: Čermák Jiří; Opponent: Selecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Nedávné vývoje v jazykových modelech vedly k posunu v transfer learning metodách ve zpracování přirozeného jazyka. Jazykové modely předtrénované na rozsáhlých obecných datasetech dosahují nejlepších výsledků v celé řadě ...