Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace autonomního systému pro pásový mobilní robot 

   Author: Michal Werner; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem řídícího systému pro pásový robot. Nejprve stručně představuje úlohu Simultánní Lokalizace A Mapování (SLAM) a popisuje hlavní přístupy k jejímu řešení. Hlavní částí této práce je pak návrh ...