Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza aktigrafických dat pacientů trpících bipolární poruchou 

   Author: Václav Hlaváč; Supervisor: Schneider Jakub; Opponent: Cuesta-Frau David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Bipolární porucha je duševní onemocnění s epizodickým průběhem, které způsobuje náhlé změny nálady, při kterých se člověk ocitá buď v depresi, nebo v mánii. Tato změna nálady je často doprovázena i změnou v chování a v ...
  • Zpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchou 

   Author: Miroslav Březík; Supervisor: Schneider Jakub; Opponent: Cuesta-Frau David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Náplní této bakářské práce byla explorační analýza aktigrafických dat pacientů s diagnostikovanou bipolární poruchou. Studiem odborné literatury byly shromážděny především fyzické příznaky bipolární poruchy. Dále byly ...