• Úlohy interpretace obličeje na obrázcích nízké kvality 

      Autor: Šubrtová Adéla; Vedoucí práce: Čech Jan; Oponent práce: Urban Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
      Automatický odhad věku a pohlaví má potenciální reálné aplikace (např. sledovaní osob, komerční profilování, apod.). Často jsou ale k dispozici pouze obrázky s nízkým rozlišením. Cílem této práce je porovnat základní ...