Now showing items 1-1 of 1

    • Prioritizované plánování pro kooperativní vozidla 

      Author: Vavřinec Matěj; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Čáp Michal
      Moderní automobily jsou vybavovány technologií umožňující částečnou automati- zaci řízení. Očekává se, že autonomní vozidla v blízké budoucnosti plně převezmou řízení od lidí. Tato bakalářská práce se věnuje úpravě a ...