• Průběžná kalibrace kamer na automobilu 

      Autor: Tulin Leonid; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Matoušek Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
      Kalibrace kamer je úkolem urcení orientace a umístení kamery v prostoru s použitím snímku udelaných pomocí této kamery. Zatím se tento úkol obvykle reší offline kalibracními metodami. V této práce analyzujeme strukturu ...