• Generování hladkých trajektorií ve 2D 

      Autor: Niedoba Lukáš; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Saska Martin
      Bakalářská práce se zaměřuje na plánování cesty robotického vozítka ve známém prostředí. Plánovaná cesta je určena pro robota aproximovaného bodem, popřípadě kruhem. Cílem je najít efektivní cestu s ohledem na energetickou ...