• SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou 

      Autor: Nejedlý Jakub; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Práce se zabývá testováním implementací algoritmu iterative closes point (ICP) pro rekostrukci vnitřního prostředí. Práce se zaměřuje na 2D SLAM a 6D SLAM implementovaný v knihovně MRPT a 6D SLAM implementovaný v nástrojové ...