Now showing items 1-1 of 1

  • Plánování pro tým kooperujících mobilních robotů 

   Author: Rybecký Tomáš; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma plánování trajektorií pro skupiny kooperujících agentů. Obsahuje popis několika postupů doplněných o experimenty srovnávající jejich vlastnosti. Za tím účelem byly všechny algoritmy ...