• Odhad rychlosti na segmentech silniční sítě 

      Autor: Koryťák Martin; Vedoucí práce: Fiedler David; Oponent práce: Kunc Vladimír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
      Tato bakalárská práce se zabývá problémem predikce rychlosti vozidla na silnicních segmentech. Rychlostní modely jsou v dnešní dobe duležité pri plánování optimální trasy a v logistice, využití lze také nalézt v aplikacích ...