Now showing items 1-1 of 1

  • Odhad rychlosti na segmentech silniční sítě 

   Author: Koryťák Martin; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Kunc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalárská práce se zabývá problémem predikce rychlosti vozidla na silnicních segmentech. Rychlostní modely jsou v dnešní dobe duležité pri plánování optimální trasy a v logistice, využití lze také nalézt v aplikacích ...