• Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí 

   Autor: Bulušek Jan; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce došlapu šestinohého kráčejícího robotu 

   Autor: Kubík Jiří; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Walas Krzysztof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V této práci zkoumáme možná využití inerciálních měření k detekci došlapů šestinohých kráčejících robotů. S využitím relativně levných akcelerometrů je možné vytvořit detektor došlapů, který ummožňuje šestinohému robotovi ...
  • Intermodální plánování cest s využitím metaplánovacího přístupu 

   Autor: Preněk Ondřej; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Nízká efektivita v centru měst a vysoké přepravní náklady pomocí aut jsou faktory, které ovlivnily rostoucí popularitu intermodální dopravy v posledních letech. Kombinací více již existujících singlmodálních plánovačů jsme ...
  • Metody lokálního plánování pro mobilní robot 

   Autor: Kozák Viktor; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Faigl Jan
  • Model pohybu kráčejícího šestinohého robotu při chůzi po schodech 

   Autor: Masri Diar; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Navigační systém mobilního robotu ve venkovním prostředí 

   Autor: Stejskal Martin; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Prediktivní řízení a stabilizace formace helikoptér pro filmování v šeru 

   Autor: Krátký Vít; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je navrhnout systém pro autonomní stabilizaci formace vícerotorových helikoptér v úloze kooperativního filmování v šeru. Formace se skládá z vícerotorové helikoptéry nesoucí kameru a libovolného počtu ...
  • Prostorová registrace oblaku 3D bodů, experimentální porovnání a využití obrazové informace 

   Autor: Hrabalík Aleš; Vedoucí práce: Svoboda Tomáš; Oponent práce: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Samoorganizující se struktury pro problém obchodního cestujícího v polygonální doméně 

   Autor: Sushkov Roman; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Faigl Jan
   Tato práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího v polygonální doméně samoorganizujícími se strukturami. Hlavní myšlenka spočívá v transformaci polygonální domény do metrického prostoru vyšší dimenze, což ...
  • Strategie průzkumu neznámého prostředí mobilním robotem 

   Autor: Krys Jan; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Kulich Miroslav
   Tato práce se zabývá problémem explorace prostředí mobilním autonomním robotem. V práci jsou představeny tři metody pro jednoho robota a jedna pro skupinu robotů. Cílem práce je porovnat tyto metody z hlediska času potřebného ...
  • Úloha pokrývání oblastí vzdušnými robotickými prostředky 

   Autor: Marek Jakub; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Selecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá úlohou pokrývání dané konvexní plochy obklopené překážkami Bezpilotním Létajícím Prostředkem (UAV) s pevným křídlem. Cílem pokrývací úlohy je nalézt nejkratší pokrývací trajektorii, která je vhodná pro ...
  • Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat 

   Autor: Zlámal Vít; Vedoucí práce: Svoboda Tomáš; Oponent práce: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pásový robot ovládáný operátorem, který však může přehlédnout překážky a nasledně do nich narazit. Takovéto kolize mohou vést k poškození robota, případně i k jeho ztrátě pokud robot zůstane neovladatelný v nebezpečné ...