Now showing items 1-4 of 4

  • Identifikace a řízení dynamických systémů založené na modelech 

   Author: Těžký Jiří; Supervisor: Pčolka Matej; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu 

   Author: Kollarčík Adam; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V této práci se věnuji tvorbě platformy pro distribuovanou akustickou manipulaci a jejímu použití pro zpětnovazební řízení polohy kuličky v rovině. S objekty manipuluji pomocí tlakových bodů. Tyto tlakové body se generují ...
  • Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu 

   Author: Filip Jan; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   Obsahem této bakalářské práce je rozšíření platformy pro magnetickou manipulaci Magman. V úvodu se tato práce zabývá návrhem a výrobou zakřiveného povrchu, který tvoří základnu pro řízení pohybu jedné či více kuliček. V ...
  • Simulační model rezidenčního plynového kotle 

   Author: Vobr David; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Zábojník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá rozšířením stávajícího simulátoru budovy o model rezidenčního plynového kotle. Model kotle je simulován v prostředí Simulink. Vlastnosti paliva a vzduchu vstupujícího do spalovací komory jsou popsány ...