Now showing items 1-2 of 2

  • Distribuované algoritmy pro trénink rozhodovacích lesů v úloze klasifikace síťového provozu 

   Author: Starosta Radek; Supervisor: Brabec Jan; Opponent: Cvrček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   V této práci se zaměřujeme na zlepšení výkonu distribuovaného trénování náhodných lesů v knihovně Spark MLlib. Trénovací proces optimalizujeme přidáním fáze lokálního trénování, ve které dotrénujeme podstromy pro dostatečně ...
  • Kalibrace RGBD kamery Kinect 

   Author: Cvrček Vojtěch; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)