Now showing items 1-1 of 1

    • Virtualizovaná univerzální AAA platforma 

      Author: Kuchár Richard; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Rohlík Matěj
      Tato diplomová práce se zabývá základním popisem a implementací AAA protokolů RADIUS, Diameter, TACACS+ a Kerberos ve virtualizovaném prostředí. V rámci práce je připravené webové rozhraní pro účely výuky a testování ...