Recently added

Now showing items 21-40 of 158

  • Řízení technologických procesů v koncepci IoT 

   Author: Eroshkin Ivan; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem nízkonákladového systému v koncepci Internetu věcí pro dohled nad technologii galvanického vylučování kovů. Cílem je navrhnout funkční systém, který bude sbírat data a následně je zobrazovat. ...
  • Návrh a implementace aplikace REST API v jazyce Java pro práci s databází PostgreSQL 

   Author: Horčička Serhij; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Chlumský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce bylo navrhnout rozhraní webové aplikace pro konzumování dat poskytovaných různými státními orgány. Výsledná data se zobrazují na webovém portálu.
  • Přenos polohové informace prostřednictvím datové sítě 

   Author: Shkalikava Anastasiya; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se zabývá teoretickým popisem GNSS standardů vytvořených pro různé účely, rozborem typů chyb, které vznikají při přenášení signálu z družice ke konečnému ...
  • Přenos polohové informace prostřednictvím datové sítě 

   Author: Shkalikava Anastasiya; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Špaček Josef
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se zabývá teoretickým popisem GNSS standardů vytvořených pro různé účely, rozborem typů chyb, které vznikají při přenášení signálu z družice ke konečnému ...
  • Simulátory síťového prostředí 

   Author: Rantoš Daniel; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a možnostmi propojení simulátorů síťového prostředí s reálnými síťovými prvky. Jako reálné i virtuální síťové prvky byly použity zařízení od výrobců Cisco a Huawei. Dále bylo vytvořeno ...
  • Kybernetická bezpečnost v ČR 

   Author: Řežábek Filip; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Junek Ivan
   Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nově vzniklého zákona 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti na území České republiky prostřednictvím vytvoření kompetencí rolím vyplývající z něj a zmapováním nabízeného profesního ...
  • Simulace bezdrátových průmyslových sítí s nízkou propustností 

   Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Vondrouš Ondřej; Opponent: Slíva Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Účelem této práce je seznámení se s principem fungování rádiových modemů RipEX. Práce dále shrnuje dostupné simulační nástroje a jejich možnosti. Soustředí se však zejména na diskrétní simulační prostředí OMNeT++ a jeho ...
  • Plánování a provoz sítí LPWAN/LPN pro aplikace v IoT 

   Author: Gregora Lukáš; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o konceptu LPWAN sítí pro aplikaci v IoT. Cílem práce je prozkoumat technologie šíření signálu LPWAN sítí, obzvláště se zaměřením na šíření signálu uvnitř budov. V řešení se rozebírá technika ...
  • Řízení a přímé vstřikování dvoutaktního motoru 

   Author: Stehlík Martin; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je řešení návrhu a následná realizace přímého vstřikování paliva pro dvoutaktní motor a s tím spojené elektronické řízení za využití mikroprocesoru. Práce se zabývá jak teoretickou částí tak i praktickou ...
  • Automatizace správy síťových prvků pomocí Ansible 

   Author: Hudec Miroslav; Supervisor: Kozák Miloš; Opponent: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V důsledku stálého rozvoje dnešních počítačových sítí a zvyšovaní nároků na ně kladených, je často potřeba zavádět do produkčního provozu větší množství nových a výkonnějších zařízení. V současnosti bývají tato zařízení ...
  • Problematika koexistence LPWAN/LPN technologií v prostředí IoT 

   Author: Krupka Lukáš; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o Low-Power Wide Area Network technologiích. Cílem je uvedení těchto technologií do vzájemného kontextu za účelem popsání jejich koexistence. V řešení byly rozebrány pojmy LPWAN/LPN a jeho ...
  • Rozbor vývoje českého trhu mobilních telekomunikačních služeb 

   Author: Petrásek Kryštof; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce zachycuje vývoj trendů tvorby tarifního portfolia mobilních operátorů a faktorů, které jej ovlivňují, včetně dalšího působení mobilních operátorů v České republice. Na pozadí se promítá ekonomická ...
  • Zařízení pro charakterizaci zdrojů stejnosměrného napětí 

   Author: Zadražil Karel; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Hirman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato bakalářská práce pojednává o stejnosměrných zdrojích elektrické energie a o vývoji a výrobě měřicího přístroje pro tyto zdroje a jejich zátěže. Přístroj měří napětí, proud a vnitřní odpor. Řízení obstarává Arduino. ...
  • Bezpečnost v sítích LPWAN/LPN pro aplikace v IoT 

   Author: Hauser Vojtěch; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem práce je uchopit problematiku síťové bezpečnosti v kontextu IoT. Práce nejprve v obecné rovině vymezuje pojem IoT. Vzhledem k jeho mnohovrstevnatosti je pozornost soustředěna na výsek představující jeho základ - sítě ...
  • Měřicí systém s bezdrátovým přenosem dat pomocí Wi-Fi modulu 

   Author: Říha Jan; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Kuča Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro měření meteorologických dat, jako například teploty, vlhkosti, či prachových částic. Zařízení se sestává ze senzorů, přípravku Arduino NANO, Wi-Fi modulu, displeje a webové aplikace ...
  • Inteligentní dálnice 

   Author: Erben Tomáš; Supervisor: Maga Dušan; Opponent: Ďuďák Juraj
   Tato bakalářská práce se v hlavním bodě zaměřuje na mobilní aplikaci, sociální GPS navigaci Waze a na inteligentní dopravní systémy. Aplikace Waze umožňuje komunikaci a výměnu informací mezi uživateli, kteří jsou tak ...
  • Zobrazení videa na IP telefonu 

   Author: Do Truong Giang; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Mikulec Martin
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zobrazení video dat z IP kamer na IP telefonních přístrojích či ve vybraných aplikacích. Její součástí je teoretický popis protokolů aplikační vrstvy referenčního modelu TCP/IP, ...
  • Analýza a měření přenosu LTE vláknovou optikou 

   Author: Volkov Nikolay; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Baručák Dalibor
   Náplní této bakalářské práce je problematika analýzy a měření přenosu LTE vláknovou optikou. Teoretický úvod práce je věnován popisu fyzické vrstvy, elektrické a optické části RoF systému a úvodu do technologie LTE. Cílem ...
  • Projektování síťové infrastruktury pro technologii RTLS v pásmu 2,45 GHz 

   Author: Pils Jiří; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Kypus Lukáš
   V této práci se zabývám možností lokalizace uvnitř budovy pomocí existující bezdrátové sítě standardu Wi-Fi na principu RTLS. Cílem práce bylo navrhnout a nakonfigurovat bezdrátovou síť s přístupem k síťovému serveru, ...
  • Předávání spojení v mobilní síti s femtobuňkami 

   Author: Blagodárný David; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   Tato bakalářská práce se zabývá předáváním spojení v síti s femtobuňkami. Cílem této práce je navrhnout možné řešení, které by snížilo počet zbytečných předávání spojení. Daný problém je řešen nastavením priorit femtobuněk ...