Now showing items 1-1 of 1

    • Využití kombinace GNSS pro určování polohy 

      Author: Grajciar Jan; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Seidl Libor
      Diplomová práce se zabývá využitím kombinace družicových navigačních systému. V tomto případě se jedná o kombinaci systémů GPS a GLONASS. V prvních kapitolách jsou popsána základní fakta o družicových navigačních systémech, ...