Now showing items 1-4 of 4

  • Analytické modely vertikálně skládaných zkratovaných patchových antén 

   Author: Abbe Ahmed Mahfoudh; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza chybových záznamů při RF identifikaci velkého počtu objektů 

   Author: Ročejdl Karel; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dielektrické parametry filamentů pro 3D tiskárny 

   Author: Jakub Mojzík; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Masopust Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Práce popisuje metodu určení dielektrických parametrů pomocí měření vlnovodnou sondou s otevřeným koncem a následné vyhodnocení porovnáním s daty ze simulace. Testovány byly celkem tři materiály běžně používané pro 3D tisk, ...
  • Návrh tříprvkové YAGI antény 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)