Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza dopadů změny řízení sekundární regulace - aFRR 

   Author: Sebastian Rygl; Supervisor: Salavec Jiří; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá popisem současné podoby podpůrných služeb v České republice s důrazem na sekundární regulaci - aFRR. Navazující část je věnována popisu nařízení EBGL a souvisejícího implementačního ...