Now showing items 1-1 of 1

    • Analýza a predikce ceny futures na elektřinu 

      Author: Zágora Martin; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Knára Jan
      Práce se zabývá analýzou a predikcí ceny futures na elektřinu. V práci je popsána historie trhů s elektřinou, stejně tak jako jejich současný stav se zaměřením na futures kontrakty. Dále jsou zde rozpracovány vlivy složení ...