• Analýza a predikce ceny futures na elektřinu 

      Autor: Zágora Martin; Vedoucí práce: Kratochvíl Štěpán; Oponent práce: Knára Jan
      Práce se zabývá analýzou a predikcí ceny futures na elektřinu. V práci je popsána historie trhů s elektřinou, stejně tak jako jejich současný stav se zaměřením na futures kontrakty. Dále jsou zde rozpracovány vlivy složení ...