Now showing items 1-20 of 26

  • Analýza nákladů odběratelů C a D v závislosti na diagramu spotřeby elektřiny 

   Author: Vojtěch Šimončík; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Zamphiropolos Juan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Předmětem diplomové práce "Analýza nákladů odběratelů C a D v závislosti na diagramu spotřeby elektřiny" je zkoumání dat zahrnujících spotřebu, příkon a průběh proudu, naměřených smart metery. Pomocí těchto dat je proveden ...
  • Analýza výkonnosti elektrotechnických firem 

   Author: Andrle Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Audit účetní závěrky podniku 

   Author: Tulach Vojtěch; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Jelínek Filip
   Teoretická část této práce se věnuje popisu a definici účetního auditu, legislativnímu rámci a mezinárodním auditorským standardům. V teoretické části jsou dále popsány pracovní postupy auditora při ověřování účetní závěrky ...
  • Ceny elektřiny pro velkoodběratele 

   Author: Vencelík Martin; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Predmetom tejto práce je analýza vývoja a úrovne cien elektriny a jej komponentov veľkých odberateľov v ČR a vo vybraných krajinách EU. V prvej časti vysvetlujem dôležitosť regulácie a jej vplyv na štruktúru ceny elektriny. ...
  • Ceny tepla z CZT a jejich vývoj 

   Author: Caisl Petr; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Trinkl Aleš
   Diplomová práce na téma Ceny tepla z CZT a jejich vývoj zpracovává čtyři základní oblasti. První oblast se věnuje popisu obecných principů při centralizované výrobě tepelné energie a technologickému popisu teplofikační ...
  • Ekonomické hodnocení a technické řešení výstavby malé vodní elektrárn 

   Author: Zasadil Pavel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomika provozu a výměny transformátorů 

   Author: Hron Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Hejhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Diplomová práce se zabývá parametry pro návrh transformátoru, principem činnosti transformátoru a vysvětluje jeho optimální zatížení. Výstupem práce je jednak optimální velikost a počet paralelně pracujících transformátorů ...
  • Finanční analýza a výkonnost firmy 

   Author: Neruda Jan; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza distribučních energetických firem 

   Author: Vyhnálek Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firem 

   Author: Kosina Ondřej; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firem v oboru informačních technologií 

   Author: Málek Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncepce unifikace distribuční sítě vn v Nové Pace 

   Author: Nosek Vít; Supervisor: Michálek Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Hlavním cílem práce bylo posoudit ekonomickou efektivnost plánované unifikace městského kabelového rozvodu 10 kV v Nové Pace na hladinu 35 kV, na které je v současnosti napájeno okolí města. První kapitola shrnuje teoretické ...
  • Metody ekonomické regulace v energetických odvětvích 

   Author: Liška Jan; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody ekonomické regulace v telekomunikacích 

   Author: Eliáš Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Možnosti využití OZE pro poskytování podpůrných služeb 

   Author: Chmelík Tomáš; Supervisor: Kožušník Oldřich; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V této diplomové práci zabývám možnostmi OZE elektráren poskytovat podpůrné služby. Možnosti hodnotím jak z technického, tak i z ekonomického pohledu. Posuzuji, které z podpůrných služeb jsou OZE elektrárny schopny poskytovat ...
  • Podpora pro hodnocení efektivnosti investic 

   Author: Hönig David; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání metod ekonomické regulace v energetice a ve vodárenství 

   Author: Votruba Jan; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Jůza Lukáš
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním metodiky ekonomické regulace v energetice a vodárenství. Základem této práce je vysvětlení metodiky regulace v elektroenergetice, teplárenství a vodárenství a jejich porovnání. ...
  • Regulace cen v energetice 

   Author: Foubík Oldřich; Supervisor: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řešení blackoutu ve velkých aglomeracích 

   Author: Kohout Štěpán; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Spalovací mikroturbíny pro malou kogeneraci 

   Author: Charvátová Eva; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)