Now showing items 1-20 of 49

  • Akumulace elektrické energie a její využití v distribuční síti 

   Author: Drtinová Kateřina; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se ve své první části zabývá představením jednotlivých akumulačních technologií, jejich principu, technických a ekonomických parametrů. V další části je řešena využitelnost těchto technologií v elektrizační ...
  • Akumulace elektřiny z ekonomického hlediska 

   Author: Višňovský Viktor; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace tepla či chladu 

   Author: Kindelmann Ondřej; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza telekomunikačního odvětví ČR z pohledu investic 

   Author: Klik Leoš; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Brabec Zdeněk
   Cílem této diplomové práce je analyzovat telekomunikační sektor České republiky z pohledu investic. Práce popisuje obecné charakteristiky a výši investic do telekomunikačního sektoru v posledních patnácti letech. Dále se ...
  • Bezpečnostní rizika komunikace prostřednictvím moderních mobilních zařízení 

   Author: Brejcha Jiří; Supervisor: Hofman Radek; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Efektivnost kogenerace v bytovém době 

   Author: Hora Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Tolar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivnost variant rekonstrukce elektrického rozvodu v družstevním domě 

   Author: Chramosta David; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce pojednává o rekonstrukci elektrického rozvodu v bytovém družstvu. Práce porovnává více variant rekonstrukce pomocí ekonomických kritérií jako je čistá současná hodnota, roční ekvivalentní peněžní tok ...
  • Ekonomická analýza zemního spojení 

   Author: Orlet Martin; Supervisor: Žák František; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická efektivnost využití bioplynu 

   Author: Haba Tomáš; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Ekonomické porovnání různých typů řešení aplikací výtahových pohonů 

   Author: Chalupa Adam; Supervisor: Feitl Kamil; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Ekonomické posouzení telefonní služby prostřednictvím internetu 

   Author: Amro Salah; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • FEASIBILITY STUDY TO IMPLEMENT AN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT TRANSMISSION LINK 

   Author: Cruz Karol Patricia; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá návrhem přenosového vedení zvláště vysokého stejnosměrného napětí pro dopravu elektřiny mezi Německem a Rakouskem přes území ČR.
  • Finanční model poskytování dat ze Smart-Meteringu obci 

   Author: Kateřina Ruschaková; Supervisor: Zamphiropolos Juan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce analyzuje možnosti využití dat ze Smart Meteringu pro zákazníky, a to konkrétně pro obce. V úvodu práce je provedena analýza legislativy a současného stavu zavádění inteligentního měření v České republice. Dále ...
  • Implementation of electric vehicles as an example of clean mobility in the case of business company 

   Author: Rytov Evgeny; Supervisor: Geuss Erik; Opponent: Vítek Miroslav
   This work describes the possible prospects for the use of cars with electric drive from an economic point of view at the moment. The aim of the work is to determine the method and calculation of economic efficiency purchase ...
  • Implementation of electric vehicles as an example of clean mobility in the case of business company 

   Author: Rytov Evgeny; Supervisor: Geuss Erik; Opponent: Vítek Miroslav
   This work describes the possible prospects for the use of cars with electric drive from an economic point of view at the moment. The aim of the work is to determine the method and calculation of economic efficiency purchase ...
  • Kogenerace pro rodinný domek 

   Author: Smetana Ondřej; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Jůza Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komparace marginálních nákladů klasických a obnovitelných zdrojů elektrické energie 

   Author: Levá Lucie; Supervisor: Moravec Milan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kompenzace jalového výkonu v síti PREdistribuce 

   Author: Jelenecký Vojtěch; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v distribuční soustavě společnosti PREdistribuce. V první části se zabývá přehledem jednotlivých prvků distribuční soustavy, které ovlivňují jalový výkon. Hlavním ...
  • Marketing a sociální sítě 

   Author: Gluchman Tomáš; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody ekonomické regulace v telekomunikacích 

   Author: Eliáš Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)