Now showing items 1-9 of 9

  • Analýza efektivnosti provoznich podpor bioplynovych stanic 

   Author: Borufka Martin; Supervisor: Jelínek Filip; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce analyzuje efektivnost provozních podpor bioplynových stanic. Práce na začátku představuje bioplynové stanice a bioplyn obecně, dále analyzuje využívané systémy podpor obnovitelných zdrojů energie. Součástí práce ...
  • Ceny elektřiny pro velkoodběratele 

   Author: Vencelík Martin; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Predmetom tejto práce je analýza vývoja a úrovne cien elektriny a jej komponentov veľkých odberateľov v ČR a vo vybraných krajinách EU. V prvej časti vysvetlujem dôležitosť regulácie a jej vplyv na štruktúru ceny elektriny. ...
  • Kritérium rozvoje energetického systému a GNPV 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti predikce číselných řad derivátových komodit (se zaměřením na opce) 

   Author: Zaloga Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti zavedení Smart-tarifu v ČR a vyhodnocení ekonomických důsledků 

   Author: Řeháček Petr; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Hrochová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Práce se zabývá možností zavedení obchodního modelu na bázi smart tarifu v ČR a s tím spojenými ekonomickými důsledky. Zaměřuje se v první řadě na rešerši legislativního a tržního prostředí, dostupných technologií, zkušeností ...
  • Ocenění odběrového diagramu velkého železničního dopravce 

   Author: Král Filip; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Author: Lev Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tržní ocenění elektřiny z FVE 

   Author: Jelínek Filip; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití reálných opcí při hodnocení efektivnosti elektrických sítí 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-07)
   Cílem této práce je porovnat investici do dvou rozdílných transformátorů v distribuční síti a vybrat ekonomicky efektivnější variantu za použití metody reálných opcí. Na začátek práce jsou zařazeny teoretické kapitoly ...