Now showing items 1-1 of 1

    • Hodnocení investic v prostředí regulované distribuční společnosti 

      Author: Majzúnová Michaela; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Vastl Jaromír
      Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením ekonomickej efektívnosti investičných akcií regulovanej distribučnej spoločnosti. Teoretická časť je zameraná na reguláciu obecne, cenovú reguláciu a jej realizáciu v oblasti ...