Now showing items 1-1 of 1

  • Trendy a změny v chování zákazníka 

   Author: Langmajer Michal; Supervisor: Jesenský Daniel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce se zabývá analýzou trendů a změn v nákupním chování a jejich možným využití v komunikační strategii firmy. V první části práce jsou popsány konkrétní faktory působící na zákazníka v průběhu nákupního procesu ...