Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování a předpověď tržních cen elektrické energie 

   Author: Dolenský Martin; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá krátkodobým predikováním spotových cen elektrické energie. Práce obsahuje přehled přístupů k predikování cen elektřiny. Jsou zde popsány vybrané metody z kategorie statistických přístupů, konkrétně z ...