Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza větrání a chlazení v rodinném domě 

   Author: Jaroslav Koliha; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování analýzy větrání a chlazení konkrétního rodinného domu z energetického a ekonomického hlediska. Pozornost je věnována návrhu systémů větrání a chlazení především z pohledu úspory ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Musil Martin; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou finanční analýzy (zejména externí), a jejím použití na vybraném podniku. První část práce je věnována úvodu do finanční analýzy, účetním výkazům, metodám a postupům nezbytných ...
  • Metody hodnocení efektivity práce obchodníků a servisních techniků ve firmě 

   Author: Kovanda Pavel; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce pojednává o efektivitě práce a o metodách hodnocení zaměstnanců. V úvodní části jsou uvedeny teoretické základy týkající se efektivity, motivace, metod a způsobů hodnocení zaměstnanců a procesů. V další ...
  • Optimální rekonstrukce rodinného domu do pasivního (nízkoenergetického) standardu 

   Author: Martin Kulštejn; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi rekonstrukcí starších budov v souladu se současnými legislativními podmínkami a možnostmi využití dotačních titulů. Jako první je analyzována současná spotřeba energií za elektřinu ...
  • Sdílená ekonomika v prostředí malých obnovitelných zdrojů elektrické energie 

   Author: Kulhavý Jan; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá sdílenou ekonomikou v prostředí malých obnovitelných zdrojů, analyzuje trh sdílené ekonomiky v prostředí malých obnovitelných zdrojů se specifickým zaměřením na možnou implementaci těchto ...
  • Stanovení výkonově orientované mzdy zaměstnanců ve firmě 

   Author: Rohlíček Jaroslav; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Práce se zabývá problematikou stanovení výkonove orientované mzdy v reálné firme a to pro pozice obchodník, servisní technik a dispecer. V první kapitole práce je teoretický úvod do problematiky odmenování, hodnocení, ...