• Možnosti uplatnění akumulace tepla v prostředí ČR 

      Autor: Antl Filip; Vedoucí práce: Kubíček Michal; Oponent práce: Beneš Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
      Tato diplomová práce popisuje technologie akumulace tepla a potenciál jejich využití v České republice. Zaměření je kladeno na uplatnění akumulátorů tepla v teplárenství s ohledem na místní podmínky. Hlavní část práce ...