Collections in this community

Recent Submissions

 • Decentrální systém pro zásobování elektrickou energií v oblasti Tomsku 

  Author: Kirill Teushchakov; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Cílem tohoto projektu je navrhnout hybridní zdroj energie pro vesnici v Tomské oblasti v Rusku. Tato oblast může být z hlediska malých a středních solárních elektráren poměrně efektivní. V teoretické části projektu jsem ...
 • Short-term forecasting of electricity consumption 

  Author: Elena Kapustina; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Adamec Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  There are many numbers of large electricity consumers who focuses on improving the accuracy of electricity consumption forecasts because of intensive electricity market development. Wholesale market for electricity and ...
 • Improvement of the voltage quality in a timber processing enterprise 

  Author: Anastasiia Lebed; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Pavlova Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  This paper describes a solution to the problem of the woodworking plant power supply. Due to the long distance from a big source of energy voltage level is sensitive to sharp changes of the power in the system. Deep voltage ...
 • Calculation of Integrated protection of electrical equipment 

  Author: Agata Kalganova; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Ehrenberger Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  The goal of this work is to develop a methodology for the integrated calculation of the protection of electrical equipment. A comprehensive calculation is a joint calculation of the earthing and protection system. Short ...
 • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

  Author: Petr Vaněk; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Klein Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Diplomová práce pojednává o problematice akumulace přebytků energie z OZE do vodíku. V práci je popsán rozvoj vodíkových technologií v minulosti a předpokládaný vývoj těchto technologií v budoucnosti. Detailně je zpracována ...
 • Metody ekonomické regulace ve vodárenství 

  Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vecka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Diplomová práce se zabývá ekonomickou regulací odvětví vodárenství. V práci je popsána současná struktura odvětví a subjekty, působící na českém trhu. Spolu s uplatněnou metodou regulace se uvádí další navrhovaný postup ...
 • Porovnání metodik hodnocení spolehlivosti dodávky EE v ČR a v Evropě 

  Author: Michal Hofman; Supervisor: Hejhal Martin; Opponent: Vašíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Obsahem této diplomové práce je analýza a porovnání metodik hodnocení spolehlivosti distribuce elektřiny České republiky a vybraných států Evropy. Hlavním cílem práce je vytvoření modelu pro výpočet bonusu či penále z ...
 • Optimalizace teplárenské soustavy 

  Author: Adam Kubín; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bejbl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou teplárenství. Úvodní kapitoly se věnují popisu současného stavu teplárenství v ČR a EU, včetně aktuálně platných regulatorních a environmentálních aspektů teplárenství. Důraz ...
 • Posouzení výstavby nabíjecího hubu pro elektromobily 

  Author: David Lukáš; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Chmelík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje elektromobility a s tím spojeného dobíjení se zaměřením na inteligentní dobíjecí hub v kombinaci s vlastní výrobou a úložištěm elektřiny. První kapitola je věnována ...
 • Systém pro sledování hladiny odpadových nádob 

  Author: Kryštof Novák; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Záruba Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce se v teoretické části zabírá rozborem problémů v nynějším systému svozu odpadu a navrhuje inovované řešení sledování zaplnění odpadových nádob, které by adresované problémy mělo řešit. Navržené řešení je v ...
 • Mezinárodní trh s plynem 

  Author: Aslanbek Balkizov; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Mezera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá trhem s plynem ve dvou vybraných zemích – v Německu a České republice. V teoretické časti zde analyzovány základní vlastnosti zemního plynu, jeho využiti v Evropě, současný stav trhu a ...
 • Archetypy značky a jejich využití při tvorbě a řízení brandu společnosti 

  Author: Lenka Vybíralová; Supervisor: Pešek Ondřej; Opponent: Mareš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce se zabývá využíváním archetypů a archetypální identity při budování brandu výhradně u českých značek, které působí na českém trhu. V teoretické části práce se zaměřuji na charakteristiku způsobů budování ...
 • Economic Appraisal of Small Hybrid Power Supply System 

  Author: Aleksandr Kroshev; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Pavlátka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  The aim of this work is to design a hybrid wind-diesel power plant for decentralized power supply system of village Khorey-Ver, Nenets autonomous okrug, Russia. Due to low population density in the north of Russia it is ...
 • Renewable Energy Consumption and Economic Growth in European Union Countries 

  Author: Mehmet Tohma; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Pavlátka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato studie analyzuje vztah mezi užíváním obnovitelné energie a ekonomickým růstem na případě zemí Evropské unie. Na základě regresní analýzy panelových dat má za cíl prokázat pozitivní dopad spotřeby obnovitelné energie ...
 • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

  Author: Martin Tichý; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Horák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na akumulaci elektřiny z intermitentních obnovitelných zdrojů do vodíku, zvláště pak na využití tohoto energetického média pro pohon autobusů městské hromadné dopravy. Práce obsahuje ...
 • Diagnostika asynchronních motorů 

  Author: Jan Berg; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem diagnostiky asynchronních elektromotorů. Teoretická část rozebírá princip asynchronních elektromotorů, jejich časté poruchy, možné příčiny a měření vstupních veličin. Praktická část se ...
 • Současnost a budoucnost vodíku v elektroenergetice a mobilitě 

  Author: Petr Dobeš; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Makešová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vodíkových technologií a jejich aplikací v praxi. V první části práce je zpracována rešerše současně používaných metod výroby a skladování vodíku. Využití vodíku v mobilitě je ...
 • Porovnání provozu vozidel s různými zdroji energie 

  Author: Jan Bouček; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Kučerková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato bakalářské práce je zaměřena na porovnávání ročních nákladů na provoz elektromobilu a automobilu na klasický benzínový či naftový pohon. Výsledkem práce je komplexní přehled všech nákladů spojených s užíváním automobilu ...
 • Ukládání elektrické energie do vodíku ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. 

  Author: Miroslav Suchý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Knápek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Bakalářská práce řeší problematiku akumulace elektrické energie, zejména pak akumulaci do chemické energie v podobě vodíku pomocí elektrolyzéru. Práce zahrnuje technologický návrh a potřebné smlouvy pro nakupování elektrické ...
 • Studium vrstev vytvořených tenkovrstvými technologiemi 

  Author: Marek Cerman; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tenkých vrstev. Práce je rozdělena na čtyři části. První dvě části shrnují teorii tenkých vrstev, a to zejména jejich vlastnosti a metody tvorby. Třetí část je praktická a ...

View more