Poslední příspěvky

 • Voltage Regulation in The Lighting Nodes of the Electrical Workshop 

  Autor: Gennadii Safonov; Vedoucí práce: Makešová Michaela; Oponent práce: Musálek Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  The object of study is the Novosibirsk Concrete Products Plant. This plant is characterized by a large plant area and the huge distance between the workshops, which results in a significant voltage drop in the low-voltage ...
 • Analysis of the effectiveness of the use of positioning systems in solar photovoltaic installations 

  Autor: Daria Kirillova; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Bagin Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Currently, there is a need to create an efficient and inexpensive installation that could use alternative energy sources to produce electricity. One of the promising areas of renewable energy - solar energy. To convert the ...
 • Design of wind-diesel off-grid power supply system 

  Autor: Pavel Shvetsov; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Pavlátka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  This master thesis is devoted to the design of a hybrid power supply system based on a renewable energy source in the form of wind and diesel generator for a rural settlement in Russia which is not technologically connected ...
 • Ekonomická efektivnost ukládání energie do vodíku pomocí katalyzátoru z karbidu wolframu 

  Autor: Ivan Grinikov; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Adamec Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  In this thesis, cubic tungsten carbide was studied: methods of its synthesis (possible and used), its application in energy storage through electrolysis, other possible ways of energy storage, as well as the economic ...
 • Optimalizace systému napájení Narymské oblasti 

  Autor: Anna Terenteva; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Grygar Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  There are many remote off-grid settlements around the world, power supply in which is implemented by diesel generators (DG). The work compares the hybrid power supply from the wind turbine with backup DGs, which will cover ...
 • Examination of electrical energy quality of gas condensate field 

  Autor: Polina Kononenko; Vedoucí práce: Kučerková Blanka; Oponent práce: Bejbl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  The purpose of this work is to assess the quality of electric energy (EE) of the gas condensate field and propose measures to improve it. The quality of EE is a set of its certain characteristics, at which the power receiver ...
 • Elements of analyzing and testing an electric power system 

  Autor: Alexey Generalov; Vedoucí práce: Tašpulatov Šerzod; Oponent práce: Hejhal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  The problem with managing isolated power systems is that shunt links cannot be used to control system parameters and transient stability. The consequences of perturbations in the power system are borne by automation and ...
 • Podnikatelský záměr výstavby a provozování závodu na energetické využití odpadu a jeho financování. 

  Autor: Patrik Šimůnek; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vecka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Diplomová práce se zabývá projektovým záměrem výstavby závodu energetického využití odpadu v podmínkách České republiky. V práci je popsána legislativa z oblasti energetiky a nakládání s odpady s důrazem na budoucí vývoj ...
 • Využití protihlukových stěn pro výrobu elektřiny 

  Autor: Mikuláš Prouza; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Kropelnický Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou využití protihlukových stěn k výrobě elektrické energie. Teoretická část se věnuje problematice produkce emisí skleníkových plynů na území Evropy, stanovení cílů v oblasti klimatu ...
 • Návrh a optimalizace provozu PV systému s bateriovým úložištěm pro průmyslový objekt 

  Autor: Vojtěch Češík; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Kocourek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací provozu fotovoltaického systému s bateriovým úložištěm pro průmyslový objekt. Je v ní popsán současný stav a také očekávaný budoucí vývoj v sektoru elektroenergetiky a ...
 • Udržitelné investice v dopravě 

  Autor: Ondřej Tichý; Vedoucí práce: Valentová Michaela; Oponent práce: Smejkal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato diplomová práce se věnuje udržitelným investicím do dopravy splňujícím kritéria evropské taxonomie pro udržitelné investice. První část práce je věnována úvodu do problematiky dopravy a udržitelných investic. Je zde ...
 • Ekonomická realizovatelnost agregace na hladině nízkeho napětí 

  Autor: Václav Těhle; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Bartoš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  S postupnou dekarbonizací a odstavováním elektráren na fosilní paliva z české elektrifikační soustavy bude nutné uvést do soustavy nové zdroje podpůrných služeb, které nahradí odstavené elektrárny. V této práci jsem se ...
 • Ekonomické hodnocení instalace a provozu kogenerační jednotky v teplárně 

  Autor: Matěj Štěpánek; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Klein Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Diplomová práce pojednává o problematice nasazení kogenerační jednotky do Teplárny Písek, a.s. V práci je detailně popsána situace teplárny a její předpokládaný vývoj do budoucna. Dále práce obsahuje popis kogenerační ...
 • Optimální varianta zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí 

  Autor: Marek Havelka; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Kučerková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato práce se zabývá návrhem a vyhodnocením nejvýhodnější varianty zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí. Jsou charakterizovány požadavky na otoponou soustavu a na ohřev teplé vody, je vypočítám ztrátový ...
 • Optimalizace rekonstrukce/výstavby rodinného/bytového domu 

  Autor: Petr Kroneisl; Vedoucí práce: Beranovský Jiří; Oponent práce: Jablonská Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Následující práce se zabývá problematikou optimalizace rodinného domu v obci Krakovec. Práce je rozdělena do několika částí. Zprvu je popsán současný stav objektu za účelem určení počáteční fáze pro následné zásahy. Dále ...
 • Elektricky vodivé polymery pro 3D tisk 

  Autor: Filip Holý; Vedoucí práce: Veselý Petr; Oponent práce: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  V této bakalářské práci jsem se zaměřil na možnosti využití vodivých filamentů pro 3D tisk metodou Fused Deposition Modeling (FDM). Tato práce obsahuje teoretický rozbor obecného členění typů výroby a popis různých druhů ...
 • Podnikatelský plán pro SW produkt 

  Autor: Lukáš Strašík; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Černohous Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu pro softwarový produkt. Práce se skládá z teoretické části, kde jsou základní informace důležité pro danou problematiku, a praktické části, kde jsou provedeny ...
 • Technickoekonomická analýza provozu elektromobilů pro firemní účely 

  Autor: Adam Balon; Vedoucí práce: Kučerková Blanka; Oponent práce: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá technickoekonomickou analýzou elektromobilu pro firemní účely. První část teoretické části je zaměřena na aktuální stav elektromobility v českých zemích a u dalších evropských států, kde jsou ...
 • Ekonomická efektivnost malé kogenerace 

  Autor: Aleksandra Demura; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Beneš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem typy kogeneračních jednotek a jejich technologií, a také popisem ekonomických parametrů vyhodnocení. V praktické časti je popsaná navržená varianta pro firmu, která ...
 • Porovnání provozu vozidel s různými zdroji energie 

  Autor: David Zelený; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Kubín Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato bakalářská práce popisuje různé druhy alternativních pohonů, které jsou v současné době používány v osobních automobilech. Dále se zaměřuje na porovnání automobilu se vznětovým motorem, hybridního automobilu a ...

Zobrazit další