Poslední příspěvky

 • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

  Autor: Martin Tichý; Vedoucí práce: Beranovský Jiří; Oponent práce: Horák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na akumulaci elektřiny z intermitentních obnovitelných zdrojů do vodíku, zvláště pak na využití tohoto energetického média pro pohon autobusů městské hromadné dopravy. Práce obsahuje ...
 • Diagnostika asynchronních motorů 

  Autor: Jan Berg; Vedoucí práce: Svatoš Jakub; Oponent práce: Linda Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem diagnostiky asynchronních elektromotorů. Teoretická část rozebírá princip asynchronních elektromotorů, jejich časté poruchy, možné příčiny a měření vstupních veličin. Praktická část se ...
 • Současnost a budoucnost vodíku v elektroenergetice a mobilitě 

  Autor: Petr Dobeš; Vedoucí práce: Rimbala Jan; Oponent práce: Makešová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vodíkových technologií a jejich aplikací v praxi. V první části práce je zpracována rešerše současně používaných metod výroby a skladování vodíku. Využití vodíku v mobilitě je ...
 • Porovnání provozu vozidel s různými zdroji energie 

  Autor: Jan Bouček; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Kučerková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato bakalářské práce je zaměřena na porovnávání ročních nákladů na provoz elektromobilu a automobilu na klasický benzínový či naftový pohon. Výsledkem práce je komplexní přehled všech nákladů spojených s užíváním automobilu ...
 • Ukládání elektrické energie do vodíku ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. 

  Autor: Miroslav Suchý; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Knápek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Bakalářská práce řeší problematiku akumulace elektrické energie, zejména pak akumulaci do chemické energie v podobě vodíku pomocí elektrolyzéru. Práce zahrnuje technologický návrh a potřebné smlouvy pro nakupování elektrické ...
 • Studium vrstev vytvořených tenkovrstvými technologiemi 

  Autor: Marek Cerman; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Horák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tenkých vrstev. Práce je rozdělena na čtyři části. První dvě části shrnují teorii tenkých vrstev, a to zejména jejich vlastnosti a metody tvorby. Třetí část je praktická a ...
 • Analýza obnovy malé vodní elektrárny 

  Autor: Jaromír Kníže; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Bakalářská práce v první části shrnuje aktuální stav využití energetiky malých vod v České republice. Konkrétně se zaměřuje na řeku Berounku. Zjišťuje stav příčných překážek toku a jejich využití k energetickým účelům. Na ...
 • Energetický audit administrativního objektu 

  Autor: Václav Poživil; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Kučerková Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Cílem bakalářské práce je vymezení energetického auditu v zákonech, vyhláškách a normách České republiky a následné zpracování energetického auditu administrativní budovy. Začátek bakalářská práce je věnován vymezení pojmu ...
 • Analýza využití e-mobility v rámci samosprávy 

  Autor: Milan Klempay; Vedoucí práce: Beranovský Jiří; Oponent práce: Truxa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Diplomová práca sa zaoberá širším spektrom problematiky rozvoja elektromobility. Tému som zvolil na základe neefektívneho využívania dotácií územných celkov na Slovensku, pre tento účel. V prvej časti rozoberám legislatívny ...
 • Residential Building Power Supply with Renewable Energy Sources 

  Autor: Anton Makarov; Vedoucí práce: Kučerková Blanka; Oponent práce: Macholda František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Současný výzkum je zaměřen na ekonomický odhad obnovitelné energetické účinnosti v regionech s nízkým větrným potenciálem. Problém je v tom, že v některých regionech, jako je například Ruská federace, je využívání obnovitelných ...
 • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

  Autor: Jakub Petrůj; Vedoucí práce: Krejcar Rostislav; Oponent práce: Palkovský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá legislativou EU a ČR v oblasti propojeného evropského trhu. A to od počátků liberalizace jednotlivých národních trhů až po současný stav propojeného trhu. Na to navazuje ...
 • Náhrada stávajícího zdroje pro start ze tmy v uhelné elektrárně 

  Autor: Jakub Zapletal; Vedoucí práce: Makešová Michaela; Oponent práce: Beneš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Bakalářská práce se zabývá náhradou stávajícího zdroje záložní energie a nalezením optimálního technologicko-ekonomického řešení. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části je uveden současný technologický ...
 • Využití elektromobility ve vybraných zemích EU 

  Autor: Andrei Cazachevici; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Dvořáček Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá elektromobilitou a jejím stavem ve vybraných zemích Evropské unie včetně České republiky. V mé práci do vybraných zemí patří také Norsko, které není členem EU. Vzhledem k tomu, že v Norsku ...
 • Elektrické parametry kompozitních materiálů pro 3D tisk metodou FDM 

  Autor: Kristián Solar; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá elektrickými parametry pro různé materiály, zejména kompozitními, pro 3D tiskovou metodu FDM a jejich ekonomickým zhodnocením. Nejprve jsou popsány hlavní kategorie 3D tisku s bližším zaměřením ...
 • Pájení v elektrotechnice 

  Autor: Vít Machalický; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Horák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
  Práce se zabývá dělením pájení na kusovou a hromadnou výrobu. Popisuje různé druhy výroby a zařazuje je. Dále charakterizuje vybrané pájky a tavidla. Je zde zkoumán vliv vybraných tavidel a na smáčitelnost pájek. V ekonomické ...
 • Analýza návratnosti fotovoltaických systémů instalovaných v Evropské unii 

  Autor: Tereza Trunkátová; Vedoucí práce: Černá Ladislava; Oponent práce: Knápek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Bakalářská práce pojednává o podobě státních podpor pro fotovoltaické systémy ve vybraných zemích Evropské unie. V další části práce se specifikuje modelový objekt, pro nějž je fotovoltaický systém navržen a následně je ...
 • Elektromobilita v České republice 

  Autor: Kristián Hudec; Vedoucí práce: Kučerková Blanka; Oponent práce: Černohous Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská́ práce se zabývá́ analýzou současného stavu elektromobility. V první části jsou přiblíženy její technické́, ekonomické́ a ekologické́ aspekty. Z hlediska ekonomických aspektů se práce zaměřuje především ...
 • Vrstvové technologie v elektronice 

  Autor: Jakub Novák; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi tenkých a tlustých vrstev. Teoretická část práce je zaměřena na popis elektrických a mechanických vlastností a dalších specifik tenkých a tlustých vrstev. Dále jsou probrány ...
 • Strategie trhu s plynem 

  Autor: Šárka Jablonská; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Vecka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá trhem zemního plynu ve třech evropských zemích – v Rakousku, Slovenské republice a České republice. Jsou zde analyzovány druhy trhů, způsoby obchodování a následně cenotvorba, která v rámci ...
 • Implementace přírodních materiálů ve stavebnictví s ohledem na odolnost před bleskovým výbojem 

  Autor: Anna Faltysová; Vedoucí práce: Mikeš Jan; Oponent práce: Kutáč Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu přírodních materiálů splňujících ekologická kritéria ve stavitelství a současně je návrhem vhodných netradičních stavebních materiálů v porovnání s konvenčními. Úvodní část ...

Zobrazit další