Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace křivek svítivosti svítidel pro venkovní komunikace 

   Author: Močička Jakub; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Staša Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací křivek svítivosti svítidel pro osvětlení venkovní komunikace. V práci jsou shrnuty základní požadavky na osvětlení venkovní komunikace dle normy ČSN EN 13201 částí 2 a 3. Kromě ...