Now showing items 1-1 of 1

  • Systémové řešení napájení trakčních vozidel 

   Author: Hrdlovics Vojtěch; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Burda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systémového řešení napájení elektrické jednotky pro příměstskou a regionální dopravu. V úvodu je uvedeno základní rozdělení železničního systému a krátce je rovněž nastíněna legislativní ...