Now showing items 1-1 of 1

  • Současné trendy v kombinované výrobě tepla a elektřiny v ČR 

   Author: May Pavel; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Veselý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Práce má za cíl nastínit přehled vývoje kogenerace v energetické výrobě České republiky. Problematikou kogenerace se zabývá mnoho studií a kogenerace si získala v současné době velký význam v teplárenství a výrobě elektrické ...