Now showing items 1-5 of 5

  • Analýza pracovních charakteristik elektrických obloukových pecí 

   Author: Rázek Petr; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat pracovní charakteristiky elektrické obloukové pece typu UHP. Součástí analýzy je zpracování naměřených dat, výpočet závislosti reaktančního poměru na účiníku a závislosti odporu ...
  • Řízení a provoz FACTS zařízení v přenosových a distribučních soustavách 

   Author: Solenov Nikolai; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se primárně zabývá problematikou aktuálně používaných FACTS zařízení a zpracováním analýzy celosvětových referenci použití FACTS zařízení v přenosových soustavách, průmyslů a distribučních sítích. V ...
  • Vliv zařízení FACTS na ztráty v elektrizačních soustavách 

   Author: Rozsypal Daniel; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Čerňan Martin
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku skupiny kontrolérů FACTS. Podává přehled o základních principech jednotlivých kontrolérů a významný aplikací FACTS ve světě. Pozornost je věnována především vlivu FACTS na ...
  • Zlepšení kvality elektrické energie v průmyslových sítích 

   Author: Čerňan Martin; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Zlepšení kvality elektrické energie v síti s elektrickou obloukovou pecí 

   Author: Segeth David; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Vybíralík František
   Práce se zabývá problematikou kvality elektrické energie v sítích s obloukovými pecemi. Především se jedná o problémy s vysokou hladinou flicker efektu a s kompenzací odběru jalového výkonu. V první části práce jsou popsány ...