• Realizace měřicího modulu pro pracoviště aktivního harmonického filtru 

      Autor: Ševčík Jan; Vedoucí práce: Brejcha Michal; Oponent práce: Kobrle Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro měřením proudu a napětí. V práci je uveden popis pracoviště, pro který je modul určen a souhrnné informace o LEM čidlech. Cílem práce je navrhnout a ...