• Pracoviště na měření frekvenčních charakteristik transformátorů 

      Autor: Künzel Karel; Vedoucí práce: Petr Jiří; Oponent práce: Procházka Radek
      Metoda frekvenční analýzy transformátoru (SFRA) je v praxi běžně používanou neinvazivní metodou diagnostiky poruch vinutí transformátorů. Tato práce má za cíl sestavit a oživit pracoviště pro měření frekvenčních charakteristik, ...