Now showing items 1-1 of 1

  • Spolehlivostní analýza pájených spojů s ohledem na typ vývodů součástek a typ nosného substrátu 

   Author: Anna Kadlecová; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šíma Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá analýzou spolehlivosti pájených spojů na různých druzích nosných substrátů desek plošných spojů a na odlišných typech vývodů součástek v závislosti na počtu cyklů v teplotní šokové komoře. Celkem bylo ...