Now showing items 1-1 of 1

  • Program pro řešení dějů ve vodní páře 

   Author: Jindřich Bareš; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Šťastný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program pro řešení dějů ve vodní páře. Pro tento účel byla provedena rešerše standardu IAPWS-IF97. Program byl vytvořen v prostředí Matlab za pomoci knihovny XSteam. Program řeší ...