Now showing items 138-157 of 174

   Subject
   tavidlo [1]
   technologie pájení, pájení přetavením, pájený spoj, olovnaté pájecí slitiny, bezolovnaté pájecí slitiny, intermetalické sloučeniny, teplotní profil, latentní teplo, šíření tepla, nukleace, rekalescence, Sn37Pb, SAC387 [1]
   technology of soldering, reflow soldering, brazed joint, lead solder alloys, lead-free solder alloys, intermetallic compounds, temperature profile, latent heat, transfer heat, nucleation, recalescence, Sn37Pb, SAC387 [1]
   temperature rise [1]
   Tenká vrstva [1]
   tenké vrstvy, dielektrikum, dielektrické materiály, polarizace, kapacita, ztrátový činitel, naprašování, vysokofrekvenční magnetronové naprašování, napařování Al2O3,korund [1]
   teplota skelného přechodu [1]
   teplotní roztažnost v ose Z [1]
   termomechanické namáhání [1]
   testing of vias,printed circuit board,thermal shock stressing [1]
   testování prokovů,desky plošných spojů,teplotní šokové namáhání [1]
   thermical expansion in Z axis [1]
   thermomechanical stress [1]
   Thick-film, electrical parameters, degradation processes, operating environment, climatic test chambers, visual check. [1]
   Thin Film [1]
   thin film layers, dielectric, dielectric materials, polarization, capacity, loss tangent, sputtering, rf magnetron sputtering, evaporation, Al2O3, corundum [1]
   titaničitan vápenatý, suspenze, plazmový hořák, plazmové stříkání [1]
   Tlustá vrstva, elektrické parametry, degradační procesy, provozní prostředí, klimatické komory, vizuální kontrola. [1]
   topologie [1]
   topology [1]