Now showing items 1-5 of 5

  • Elektrické vlastnosti fotopolymerů pro 3D tisk 

   Author: Jan Půlpán; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Pinkner Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí, a to z rešerše pojednávající o různých metodách 3D tisku s detailně zpracovanou kapitolou o technologii SLA, praktické části, ve které je popsán postup při přípravě ...
  • Izolační vlastnosti výrobků vytištěných 3D tiskovou technologií FDM 

   Author: Tomáš Cápal; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá výzkumem izolačních vlastností výtisků vytištěnými na 3D tiskárně za použití FDM metody. V úvodní části je vysvětlen princip FDM metody a popis použitých komerčně dostupných materiálů. U těchto ...
  • Kompozitní materiály pro 3D tisk 

   Author: Matěj Vácha; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Plaček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá dopady přidání vybraných látek do filamentů pro Fused Filament Fabrication technologii 3D tisku. Obsahuje dvě části – rešeršní a praktickou. V rešeršní části jsou popsány základní metody 3D ...
  • Technologie aditivní výroby 

   Author: Jindřich Bareš; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Drahotová Mizerová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Cílem této práce je porovnat dvě metody 3D tisku. Jednou z nich je Fused Filament Fabrication známou pod zkratkou FFF. Druhou metodou je stereolitografie neboli SLA. Porovnávanými hledisky jsou výhody a nevýhody jednotlivých ...
  • Vliv nastavení parametrů 3D tiskárny na vlastnosti tištěných objektů 

   Author: Sándor Ádám; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Chadima David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Táto práca sa zabýva s technológiami aditívnej výroby a jej druhmi. Ďalej výhodami a nevýhodami najviac používaných materiálov v 3D tlače, mechanickými a termomechanickými vlastnosťami materiálov, ktoré sú dôležitými ...