Now showing items 205-224 of 443

   Subject
   Metamaterials,electron-light-wave analogy,Kane's model,envelope function formalism,pseudopotential,perfect lens,bound quantum wells,open resonator,core-shell resonator,bound states in continuum [1]
   Metamateriály,analogie mezi světelnými a electronovými vlnami,Kaneův model,formalizmus obálkové funkce,pseudopotenciál,dokonalá čočka pro elektrony,vázané kvantové jámy,otevřený rezonátor,core-shell rezonátor,vázané stavy v kontinuu [1]
   metoda Common View [1]
   Mezopické vidění,veřejné osvětlení,poměr S/P,energetická náročnost,úspory ve veřejném osvětlení [1]
   měření fází [1]
   Měření temných proudů [1]
   Měření Volt-Ampérových charakteristik [1]
   Měřící systémy s vysokou hustotou elektrod [1]
   Microwave hyperthermia,waveguide applicator,UWB radar,non-invasive temperature measurement,head and neck region [1]
   microwave measurements,phase measurement,six-port,measurement uncertainty,microwave imaging [1]
   Mikrovlnná hypertermie,vlnovodný aplikátor,UWB radar,neinvazivní měření teploty,oblast hlavy a krku [1]
   mikrovlnná měření,měření fáze,six-port,nejistoty měření,mikrovlnné zobrazování [1]
   MILP [1]
   míry kvality procesních modelu [1]
   mobile robot,search and rescue,localization,data fusion,Kalman filter,odometry [1]
   mobilní robot,záchranné práce,pátrací práce,lokalizace,fúze dat,Kalmanův filtr,odometrie [1]
   modality [1]
   Model fyziologie homeostáze cirkulace acidobáze simulátor [1]
   Model physiology homeostasis circulation acid-base simulator [1]
   Model predictive control,system identification,model predictive control relevant identification,persistent excitation,closed-loop experiment design,dual control,building climate control [1]