• Mixed-Reality a High-Fidelity Simulace v Autonomních Bezpilotních Systémech 

      Autor: Selecký Martin; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Svoboda Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
      ato práce se zabývá problematikou bezpečného a efektivního vývoje multi-robotických systémů, konkrétně systémů sestávajících z více bezpilotních strojů (UAV). Pro správnou funkci takovýchto bezpilotních systémů (UAS) v ...