• Směrování v bezdrátových Ad-Hoc a senzorových sítích 

      Autor: Kubr Jan; Vedoucí práce: Šimák Boris; Oponent práce: Vozňák Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
      Senzorové síte mají využití v rade ruzných oblastí. Príkladem jsou aplikace ve zdravotnictví,