Now showing items 1-1 of 1

  • Systém produktových kalkulací ve společnosti Titgemeyer Tools & Automation spol. s r.o. 

   Author: Ludmila Solfronková; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Jordánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Předmětem mé diplomové práce je tvorba sytému kalkulací ve výrobě průmyslového podniku. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy ke kapitole nákladů, včetně jejich definice, členění a alokování. Poté jsou ...