Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh obchodního plánu podniku produkujícího relaxační pomůcky 

   Author: Petr Teplý; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Peterka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Teoretická část obsahuje popis forem ochrany duševního vlastnictví relevantních pro průmyslovou výrobu, tedy patent, užitný a průmyslový vzor a ochrannou známku. Dále popisuje obsah business plánu, tedy marketingovou ...
  • Posouzení životního cyklu produktu vyráběného technologií 3D tisku 

   Author: Michaela Broumová; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Matoušek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Práce se zabývá posouzením dopadů na životní prostředí v celém životním cyklu formy pro vysokotlaké odlévání součástky do automobilového průmyslu vyráběné aditivní technologií. Dopady na životní prostředí formy vyrobené ...