Now showing items 1-2 of 1

    chemical cleaning,deposits,fouling,heat exchanger,environmental impact,optimalization (1)
    chemické čištění,usazeniny,zanášení,výměník tepla,ekologické dopady,optimalizace (1)